Aktivitet for eldre og pasienter

TopFrontM

Mange eldre og pleietrengende har utfordringer med få nok aktivitet inn i hverdagen, gjerne som følge av sykdom.

Med DeskCycle kan man både lett aktivitet og tyngre trening rett i sin egen stue, eller sammen på felles aktivitetsrom.

Ønsker du tilbud på DeskCycle?

Vi tilbyr gode rabatter ved kjøp av flere DeskCycle.
Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!