Aktivitet for eldre og pasienter

TopFrontM

Mange eldre og pleietrengende har utfordringer med få nok aktivitet inn i hverdagen, gjerne som følge av sykdom.

Med DeskCycle 2 kan man både lett aktivitet og tyngre trening rett i sin egen stue, eller sammen på felles aktivitetsrom.

Ønsker du tilbud på DeskCycle 2?

Vi tilbyr gode rabatter ved kjøp av flere DeskCycle 2.
Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!