Fysisk aktivitet i klasserommet

DeskCycle 2 egner seg også til bruk i klasserom, og har vist seg å være et godt virkemiddel for å hjelpe elever med konsentrasjonen. Og fordi DeskCycle 2 er stillegående vil den ikke skape unødvendig støy.

Jeg vil ha et tilbud på DeskCycle 2 til mine elever