Fysisk aktivitet i klasserommet

DeskCycle egner seg også til bruk i klasserom, og har vist seg å være et godt virkemiddel for å hjelpe elever med konsentrasjonen. Og fordi DeskCycle er stillegående vil den ikke skape unødvendig støy.

Hvis du er interessert i å kjøpe flere DeskCycle til din skole, ta kontakt for et godt tilbud.

Jeg vil ha et tilbud på DeskCycle til mine elever